Writer's Block

Lahat ng writers ay dumadaan sa mga panahon na wala silang masulat. Ang tawag dito ay writer's block. Ito ay mga oras na nahihirapan magsulat ang isang writer. Tapos.. ahhh... ummm... hmmm... yun lang.