"Anton Curtis"Kung sino man ang gumawa nito kay Anne Curtis, paki sunod na si Justin Bieber.