Kapag nagkaron ng malawakang conflict sa gitna ng U.S. at mga Islam sa BUONG MUNDO...

... itong "church" ang sisihin nyo.

Dove World Outreach Center

Terry Jones, inspiration ng mga ignorante.

Ang pagiging extremist sa KAHIT ANONG RELIGION ay pagiging extremist sa pagiging tanga.

Serve your religion without hurting other people physically and emotionally.
Walang pakialamanan ng trip.