Racist ang basketball.
Pinapalaro lang nila ang mga maputi para gawing asintahan ng dunk.