T-shirt ng pagbabagong buhay.



Laging magbigay ng sapat na babala.