T-shirt ng pagbabagong buhay.Laging magbigay ng sapat na babala.