A-tapang-a-hayop...

Ano ang pinaka matapang na hayop?

Ano?!

Ostrich, ang laki kase ng itlog nya.


Kung hindi mo nagets, gago ka.