Tite Tie


Tite Tie: Ang maaasahang panali kay mister.