"Future Weapons"

Kung ang U.S. ay may baril na may camera at pwedeng matupi...


 Ang Pilipinas naman ay may baril na invisible.


Alam mo naman tayong mga sophisticated na Pilipino,
laging nangunguna sa technology.

picture ng corner shot hugot dito
pulis pangkalawakan hugot dito