Ang magic ng mga babae.

  • Kaya nilang mabasa kahit walang tubig.
  • Kaya nilang magdugo kahit walang sugat.
  • Kaya nilang magpatigas kahit walang simento.

Babae... mahiwaga.