Apir sa nagsulat nito.


Ahh.. number 6... final answer.