Bobo ang mga lalakeng galit sa bading.

Hindi ba naisip ng mga lalakeng galit sa mga bading na lahat ng tao ay may karapatang maging masaya? Hindi ba naisip ng mga lalakeng galit sa mga bading na mga tao lang at hindi si Lord ang nagpauso ng kabobohang kaisipan na kasalanan ang pagiging bading. At hindi ba naisip ng mga lalakeng galit sa mga bading na kung mas madaming magiging bading, mas kokonti ang magiging kaagaw natin sa mga babae?