Exclusive school for boys.


Kulang na kulang na talaga tayo sa classrooms...