Heart to Heart : Future Plans

Mama: Ano ba Mando?!  Bumili ka na naman ng isang case ng beer? Napupunta sa alak lahat ng sweldo mo 'a. Baket ba ayaw mong maghanda para sa kinabukasan?

Mando: Ma, handa na ako para sa kinabukasan ko.

Mama: Papanong handa sa kinabukasan, 'e puro ka lang inom?

Mando: Ma, maniwala ka, handa ako. Dalawang case ang binili ko ngayon. Aabot 'to hanggang kinabukasan.