Kahit si Chuck Norris, panis dito.

 
Delikado. Wag susubukan kung hindi ka retarded.