Maduming pambasag araw...

Sino ang nanay ni Robin Hood?

Edi si Mother Hood.


Sino ang tatay ni Robin Hood?

Edi si Father Hood.


Sino ang anak ni Robin Hood?

Edi si Child Hood.


Ano si Robin Hood bago sya naging tao?


Tam...

Ang nakaintindi, adult na.