Major-major teleserye...Maski naka-mute ang TV manunuod kami,
siguraduhin nyo lang na puro swimsuit competition ang eksena.