MgaEpal.com Dictionary

MURALISTA - Mga taong galit sa nagmumura kahit as a form of expression. Pero pag sila ang nagsalita, kahit walang mura, mas madumi at mas masakit pa.

 
"It's the thought that counts gago."