Original COPY


Sila din ang may ari ng "Shakey Hut", at "Burger Kingstucky Fried Chicken".