Pambasag-araw na made in Korea.

 

Kanya-kanyang trip nga kase yan...