Sa oras ng toxic attacks, talo ng madiskarte ang mabilis at malakas.


Sapat na dahilan na ngayon ang toxic attacks para mandakma ng dede.Ngayon, naiintindihan na namin kung ba't nila ginawa 'to.