Wag I-click ang image kung hindi ka matapang.

Hindi nakakahiya kung aminado kang hindi ka matapang. Wag magtatapangtapangan. Inuulit namin, WAG I-CLICK ANG IMAGE KUNG SA TINGIN MO HINDI KA MATAPANG.