Curious lang...

Kung ang liga ng iba't-ibang barangay ay tinatawag na inter-barangay, at ang liga ng iba't-ibang kolehiyo ay tinatawag na inter-collegiate...

Bakit yung liga ng iba't-ibang course, ayaw nilang tawaging inter-course?