"What doesn't kill you makes you stronger."

 Gago ka ba? 'E kung sipain ka ng kabayo sa ulo?
Stronger ka ba pag nabuhay ka?