"Filipino First"

Nahuhuli daw ng isang araw sa global updates ang Pilipinas, Sa fashion naman huli daw ang mga Pilipino ng anim na buwan kumpara sa mga western countries. Huli din daw tayo sa technology. Kahit saan daw, nahuhuli tayo lagi. 'E gago pala sila 'e. Nangunguna naman ang Pilipinas sa paramihan ng Pilipino. Nangunguna din taypo sa uso pagdating sa mga tagalog na kanta. At kung tutuusin, lagi tayong una ng tatlong buwan sa buong mundo. Dahil dito sa Pilipinas, September pa lang Pasko na. Kaya nga pagdating ng December sa mga mall, nauumay na tayo sa "We wish you a merry Christmas", "Christmas in our hearts.", at "Jingle Bells".