For the second gift of Christmas MgaEpal.com gave to me...

"Christmas Bonus"

Eto ang sinasabi naming nagpahirap sa amin na kabatak ng MgaEpal.com LIVE. Ang susunod na gift of Christmas my true love gave to me, ay konektado sa unang gift of Christmas my true love gave to me. Pangalawang regalo na namin 'to, kung exchange gift 'to, tambak ka na.Sana lang alam mo kung anong gagawin dito.