Handicraft ashtray / Miss gay trophy.


Pero kung gusto mo ng malaking ashtray, sige hawak lang.