Hindi nga namin alam na may sakit sila...


Ginagamot nila ang FEU mula 7 ng gabi, hanggang 7 ng umaga.