Ikaw ang lasing...

Oswald: Pare lasing ka na, pagewang-gewang na lakad mo 'e.

Conrad: Pare, ikaw ang lasing... nakaupo ako 'e.