Matuto ka...

Mula sa isang 14 year old na batang bading.


Kung hindi ka napag-isip, makitid ang utak mo.
Kung hindi ka sumasang-ayon, makitid ang utak mo.
Kung hindi ka natuto, gago ka.

Background kwento [dito]