May nakakatakot na kutob kami na sisikat 'tong mga put*nginang 'to.


Kung hindi sila bumati ng Merry Christmas at kung hindi lang hayop sa ganda ang mga chicks sa video, lalaitin sana namin yung mga pantalon nilang pangbabae.