"Pickled."

 (Pickle Phobia)

Hindi pwede makipag-sex 'tong babaeng 'to kay Incredible Hulk, dahil sa "pickle" ni Hulk.picture hugot dito