Sa kubetang anti-gago...


Bawal titigan ang toilet bowl.
Bawal sumuka sa toilet bowl.
Bawal tungtungan ang toilet bowl.
Bawal mangisda sa toilet bowl.
Bawal i-dog style ang toilet bowl.