VAT (Value added tax)

Ano ang tawag sa nangungurakot ng VAT?

Ano?

VATman!... Ano ang dapat gawin sa nangungurakot ng VAT?

Ano?

VATukan!... Ano ang dapat gawin sa mas malakas mangurakot ng VAT?


Ano?


Paluin ng VATuta!... Ano ang dapat gawin sa pinaka malakas mangurakot ng VAT?


Ano?


Hampasin ng baseball VAT!... Ano ang tawag sa taong nag-imbento ng VAT?


Ano?


Gago.