Wag na sanang lumala ang away ng North Korea at South Korea.

Kakampi kasi ng South Korea ang mapwersa na U.S.A. at kakampi naman ng North Korea ang China na malakas din ang pwersa. Pag nagkataon, baka kumampi ang North Korea at China sa Iraq dahil kaaway din ng U.S.A. ang Iraq. Baka magkaron ng World War III, madadamay ang Pilipinas dahil kaalyado din namin ang U.S.A. Kaya sana talaga tigilan na ng dalawang Korean countries ang gamundong iskandalong ginagawa nila ngayon. Tuwing nagkakaron naman ng pangdaigdigang gulo, mga maliliit na bansa o mga bansang hindi gaanong developed ang mas nagiging kawawa. At pag natuloy ang mas malaking gera ng North at South Korea baka mawala ang "K-Pop" music, baka mawalan na din ng Korean novela. Teka... aba 'e ituloy na nila yang gerang yan.