Alagaan ang kalikasan.


Magtanim ng itlog ngayon, para may mapitas na manok ang mga susunod na henerasyon.