"Luksa"


Ang utak ng mga pusa at kakayahang makaintindi ay napakaliit kung ikukumpara sa tao, pero sa mga ganitong pagkakataon natin makikita na hindi kailangan ng malaking utak para makaramdam ng malaking emosyon.