Christmas terror.

Sa pagbomba sa isang chapel sa Jolo habang ginaganap ang Christmas mass, napatunayan lang na may mga taong lihis ang paniniwala. Hindi religion ang tunay na issue dito. Respeto ang anggulong binaliwala. Ginagamit lang ng mga put*ng inang terorista ang religion para utuin ang mga tao. Walang kinalaman ang religion sa terorismo. Kahit kailan, wala kaming religion na kinampihan. Kahit sa pangyayari sa chapel bombing sa Jolo, ang may kasalanan ay ang mga bobong tao na nagmamagaling mag-utos, at mga bobong tao na nagpauto.

Wag mong husgahan ang isang grupo, religion, o lahi base sa ginawa ng isa o maliit na portion ng miyembro nito. Sa kahit anong samahan, pag sobrang lumaki at dumami ang kasali, dadating talaga sa punto na may magpapauso ng paniniwala na hindi naman katiwa-tiwala.

Wala na lang pakialamanan ng trip kung alam mong may mapapahamak. 
Respeto lang. Tang *na naman, respeto lang.