Fara sa mga fasahero.


Full mo lang yung string kung fafara ka na.