Filipino Ninjas

Edwin San Juan
 Comedian


Dahil tunay na ninja lang ang kayang pagtawanan ang mga nakakahiya pero totoong mga bagay tungkol sa sarili nyang lahi. At tunay na ninja lang din ang kayang mang-insulto ng isang batalyon ng latino sa sarili nilang salo-salo, at hindi mahampas ng bote.