Interruption=Eruption


Nakakaistorbo kasi sa pag-aaral ang cellphone. Tinulungan ka lang ng teacher mo. 
Kung dating nakaka-distract ang telepono mo, ngayon magagamit mo na sya sa pag-aaral.
Meron ka nang bagong pencil case.