Karapat-dapat sa Kids' Choice Awards...

 ...Dahil maganda ang lalagyan ng kanyang "best for babies up to 2 years". At dahil mukang masarap syang kalaro.

picture hugot dito