"May Matututunan"

May matututunan ka sa  masa 
May matututunan ka sa sosyal
May matututunan ka sa gago 
May matututunan ka sa  banal

May matututunan ka sa hayop
May matututunan ka sa sa tao
May matututunan ka sa tanga
May matututunan ka sa henyo

May matututunan ka sa hirap
May matututunan ka sa yaman
May matututunan ka sa kaaway
May matututunan ka sa kaibigan

May matututunan ka sa  sarili
May matututunan ka sa iba
May matututunan ka sa gantimpala
May matututunan ka sa parusa

May matututunan ka sa bahay
May matututunan ka sa lansangan
May matututunan ka sa paaralan
May matututunan ka kahit saan.

-MgaEpal.com


May matututunan ka kahit saan, pero ang pagpili ng gusto mong matutunan 
ang kailangn mong matutunan.