Mga retarded na parrot, nag-away.

Kung nag-aabang ka pa ng part 5, gago ka.