"Ambush."


Ngayon alam mo na kung baket sila naghehelmet.