Tong Song




-----------

Tong tong tong tong palingon-li-ngon
Mga tao, nakakalat
Nag-aabang ng mako-corrupt
Mahirap mahuli
Sapagkat, mga parak