Yoga: Nagpapalambot at Nagpapatigas.


Alam mo na kung sino ang mga lumambot, at kung sino ang "tumigas".