Ang t-shirt na pwedeng doblehin.


Kahit gano ka pa kasosyal, imposibleng hindi mo alam yan.