Ibon, inatake ng butike.


Bituka, butika, baklang butike.