...isang sagot.


In character lang naman yung bata. Pag zombie ka kase, dapat wala kang utak.