Kung baket malapit sa puso ng MgaEpal.com si Eddie Gil (continuation)

"Probe" (ABS-CBN) part 1

Cheche Lazaro: Pasensiya na po, pero marami po kasi ang di nakakakilala sa inyo. Sino po ba si Eddie Gil?


Eddie Gil: Ako, ako si Eddie Gil.

Cheche Lazaro: Oo nga po. Pero, paano ninyo po ide-describe si Eddie Gil? Sino po siya?

Eddie Gil: Ako. ako nga si Eddie Gil.


Oo nga naman.